VISJON OG VERDIER

Vi som jobber i Bulldozer Maskinlag er stolt over den arbeidsplassen vi skaper sammen. Dette skaper vi gjennom vår visjon og verdier. 

VISJON

Vi utgjør en forskjell gjennom å skape trygghet, vekst og langsiktighet.

VERDIER

Handlekraft
Tydelig
Utviklende
Spille god

Nye jobber

Vi har godt å gjøre framover og vi får tilbud på både store og små prosjekter. 

Hanssen Maskin og Transport AS har fått: 

 • For Erik Johansen og Byggern i Bø- Kråkbergneset. Prosjektet innbefatter spregningsarbeid, fylling i sjø og plastring, utbedring av molo og plastring, grunnarbeid bygg, utbedring av veier og grøfter og kabelgrøft. 

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS har fått: 

 • For Vestall- Kabelarbeid fra Sortland camping til Vesterveien. Det skal graves 950m kabelgrøft, deler av trasè går i lysløypa.
 • For Veidekke- Stikkrenneskift på Andøya og i Bø. I tillegg har vi fått grøfterensk, rensk av stikkrenner inn og utløp og fjerning av torvkanter.
 • For KKE AS- Ny utskytningsrampe for Andøya Space, samt grunnarbeid og utendørsarbeider veger og plasser.

Bulldozer Maskinlag Geopro AS har fått:

 • For Andøya Space- Prosjektering av VA og utenomhusområder til ny utskytingsrampe
 • For Erik Johansen og Byggern i Bø- Dronekartlegging og løsmassemodell på Kråkbergneset i Bø
 • For Kai og anlegg AS- Stikking for nytt fergelie Lødingen-Bognes
 • For Sortland boligstiftelse- Miljøkartlegging Vesterålsgata 128-130

Henriksen Maskinstasjon AS har fått:

 • For flere privatkunder- dreneringsjobber, plenarbeider, rivingsarbeider, støttemurer, legging av beleggningsstein, grunnarbeid for tomter, grøfterensk og fjerning av oljetanker, for å nevne noen. 
 • For Nordteam bygg– Plen og uteområder smat steinmur.
 • For Kanstad trelast- plenarbeid og avretting av asfalt
 • For Wonderinn– Avretting asfalt
 • For Bilskadesenteret– avretting asfalt ca 300 m2
 • For Kleiva Landbruksskole– Fjerning av oljetank, Artic waste og jordvoll
 • For Sortland boligstiftelse– Riving av tomannsbolig 

Arbeidsmiljøutvalget

Her kommer ett referat fra Arbeidsmiljøutvalget Fredag 9.juni

Tillitsvalgtmøte

Her kommer referat etter tillitsvalgtmøte Fredag 2.juni

HMS/KS-hjørnet

Her kommer informasjon om forbedringsarbeidet i konsernet. 

Våre verneombud i konsernet

BME- Tomasz Kowalski 
BME- Thomas Ludvigsen
BME- Marius Abrahamsen
BMP- Aleksander Vråberg
BMU- Kent Ståle Jensen
HM- Ståle Hestnes
HMA- Knut Ivar Finjord (hovedverneombud)

Vi oppfordrer dere til å bruk vernetjenesten hvis det er forhold på arbeidsplassen som dere mener vi må ta tak i.

De bedrifter som ikke har eget verneombud benytter ett av konsernets verneombud.

Nytt "prosjekt" for dokumentasjon

Ettersom det ble litt forvirrende med «prosjektene» BME, HMA osv, så har vi nå endret det til…

«999998 Dokumentasjon- internkontroll»

Hvis dere gir eksempelvis dokumentert opplæring på maskiner og utstyr eller annen dokumentert opplæring, gjør vernerunder på bygg eller verksted osv så skriv inn dette prosjektet. 

NB!

 • Her skal ikke føres timer. 
 • HMS/ KS-opplæring på prosjekt skal fortsatt føres på prosjekt.

Hvis du lurer på noe, så ta kontakt med Ranja 🙂

Prosjekter rundt om

BMG- Husvika

Geopro har sammen med Rambøll levert planforslag til regulering av Husvika. Hvis alt går etter plan vil entreprenøren gå i gang med fyllingen i sjø til vinteren.

BME-Tverrelva

Fra hovedveien til der hvor kraftstajonen skal stå, har vi nå fått laget 2km med skogsvei. Videre opp mot fjellet har vi etablert 1,4km vei hvor vi skal legge Ø700 vannledning, og vi har gjort klar oppstillingsplass for boremaskin som kommer til høsten for å bore 600m Ø700 gjennom fjellet. 

I tillegg er vi ferdig med å få etablert strømnettet fra vannet til kraftstasjonen.  

Første delmål før sommeren er nådd og byggherre er meget fornøyd, takket være en fantastisk innsatsen og ståpåvilje:)

HMT- Tomt Byggern

Tomt til ny butikk for Byggern (Bø tre AS)

HMT- Garasjetomt for privatkunde

150m2 garasjetomt  og ny plen.

BME- Kantklipp

Da er vi i gang med å stusse veikantene i vakre Vesterålen.

Hva skal denne kar`n hete?

Tradisjon tro har alle våre roboter fått ett navn, med unntak av denne kar`n. 

Så det er vel på tide at han/hun også får ett navn etter ett år i tro tjeneste. 

Har du ett godt forslag?

Vinneren får ett gavekort på 500kr på Sport1.
Vinnernavnet publiseres i neste nyhetsbrev:) 

(sendes ut en egen link som du kan legge inn forlag). 

Hei alle sammen!

Nå er det sommer! For mange av oss betyr det noen dager og uker med ferie, avslapning og annen aktivitet enn til vanlig. Det er nødvendig for å lade batteriene, og for å holde en god balanse i livet.
Jeg vet at det er mange som skal jobbe gjennom sommeren, og ha sin ferie på et annet tidspunkt. Jeg setter stor pris på at vi fordeler oss for å holde hjulene i gang.
 
Vi har mye å gjøre for tida, og det er bra! Det er stor innsats i alle ledd i organisasjonen vår, og etter et noe hardt år i 2022 er det godt å vite at denne innsatsen skaper positive resultater.
Det aller viktigste er likevel at alle sammen er trygge: at sikkerheten er ivaretatt både for dere som arbeider langs veiene og i prosjekt, for deres kollegaer, og for alle de som blir påvirket av de arbeidene vi utfører.
 
Tusen takk til dere alle for at dere står på!  Vi skaper resultater sammen!
 
Ha det artig, og ha en fin sommer! 🙂
 
Sommerhilsen fra Lise