VISJON OG VERDIER

Vi som jobber i Bulldozer Maskinlag er stolt over den arbeidsplassen vi skaper sammen. Dette skaper vi gjennom vår visjon og verdier. 

VISJON

Vi utgjør en forskjell gjennom å skape trygghet, vekst og langsiktighet.

VERDIER

Handlekraft
Tydelig
Utviklende
Spille god

Nye jobber

Vi har godt å gjøre framover og vi får tilbud på både store og små prosjekter. Vi har mye å regne på for tiden og venter på avklaring på flere.

Henriksen Maskinstasjon AS har fått:

  • For privatkunde- Tilbygg i Sigerfjord
  • For privatkunde- Garasjetomt på Sortland
  • For privatkunde- Vannkum Sortland sentrum

Hadsel Maskin AS har fått:

  • For Hadsel kommune– Industriveien
  • For Hadsel kommune– Sjøledning
  • For Hadsel kommune– Måkeveien
  • For Nordlandssykehuset avd. Vesterålen– Div. jobber
  • For Kai og Anlegg AS– Tankanlegg på Melbu
  • For privatkunder– diverse småjobber

Nyansettelser i Bulldozer Maskinlag

Vi har gleden av å informere om at vi har gjort følgende ansettelser:

Sander Dahl som starter i BM Entreprenør AS som maskinfører. Han vil starte 1. oktober.

Terje Dani Pedersen i BM GeoPro AS som IT-leder. Han vil starte 1.oktober. 

Nora Elin Hoff i BM GeoPro AS som VA-ingeniør. Hun vil starte 1. okt.

Gøran Olsen i Bulldozer Maskinlag (mor) som innkjøper. Han vil også i sin stilling, jobbe med kalkulasjon. Han vil starte 1.desember.

HR-stillingen

Ranja Celius overtar stillingen etter June Fossum.

Ranja vil også fortsette som HMS/KS-leder.

Daglig leder i Bulldozer Maskinlag AS, Kurt-Jarle Johnsen, slutter

Kurt-Jarle Johnsen slutter i sin stilling som daglig leder i Bulldozer Maskinlag Utleie AS. 
Kurt-Jarle har kommet til at det var et naturlig tidspunkt å avslutte sitt engasjement i Bulldozerlaget.
Han ønsker å takke alle kolleger og medarbeidere for tiden sammen, og ønsker Bulldozerlaget lykke til videre.
Kurt-Jarle vil fratre sin stilling fra 11.08.23.
 
Morten Johnsen vil fungere som daglig leder i Bulldozer Maskinlag Utleie AS fra 11.08.23.
Ved spørsmål kan Morten Johnsen kontaktes på tlf 95 19 55 10, evt undertegnede.
 
Bulldozerlaget takker Kurt-Jarle for alt initiativ, engasjement og arbeid gjennom sin tid i Bulldozer Maskinlag Utleie AS, og ønsker ham lykke til videre.

Lise A. Gustavsen
Konsernsjef

Nordisk Fjellsikring

Visinor Fjell og Gjerden Fjellsikring slår seg nå sammen og tar et nytt navn- Nordisk Fjellsikring.

Lese mer om dette, trykk på linken nedenfor.