VISJON OG VERDIER

Vi som jobber i Bulldozer Maskinlag er stolt over den arbeidsplassen vi skaper sammen. Dette skaper vi gjennom vår visjon og verdier. 

VISJON

Vi utgjør en forskjell gjennom å skape trygghet, vekst og langsiktighet.

VERDIER

Handlekraft
Tydelig
Utviklende
Spille god

Hei alle sammen!

Vel blåst sommerferie for (stort sett) alle sammen!

Vi er nå inne i en «normalperiode» for denne tida av året, noe som gjør at vi har det travelt i alle ledd. Det er mye som skjer og stort aktivitetsnivå i organisasjonen. Og vi gjør et veldig bra arbeid, det har jeg sett ved selvsyn 🙂
Det er god kvalitet på det vi leverer! Det er veldig bra, og veldig artig å se!
 
Ved høyere aktivitet er det også større mulighet for at uheldige ting skjer. Det viktigste av alt for oss er at ingen blir skadet i forbindelse med de arbeidene vi gjør. Jeg setter stor pris på at dere har høyt fokus på HMS. Hver og en av våre ansatte er uvurderlige! Og enhver som blir påvirket av arbeidene vi gjør skal også merke at deres sikkerhet er ivaretatt.
 
Vi har en god ordrereserve i konsernet, dvs vi har mange kontrakter og avtaler om å utføre arbeid i tiden fremover. Det har vært og er stor innsats i alle selskaper med å få til dette. Vi er også mer bevisste på hvilken type arbeider vi regner på og når de skal utføres, slik at fremtidige avtaler er enda mer tilpasset virksomheten vår.
Godt jobbet!
 
I personalmøtene vi hadde før sommeren fortalte jeg at vi har startet en gjennomgang av maskinparken vår, og hvordan vi styrer og disponerer den. Gjennomgangen pågår fremdeles, og vi har kommet i gang med å legge disposisjonsretten av maskiner og utstyr i større grad til de enkelte selskapene. 
Dette medfører at vi må tenke litt nytt for å få mest mulig drift på maskinene.
Det er når vi oppnår over ca 1500 timer aktiv bruk av maskiner og utstyr i året at vi begynner å bli kostnadseffektive – dvs maskinene må være i aktivt arbeid i minimum 125 timer i måneden, og i minimum 32 timer i uka for at vi skal kunne ha tilstrekkelig fortjeneste på dem. I tillegg må timene på maskinene være slik at vi får betalt for dem av våre kunder, dvs ikke oppretting av feil vi har gjort eller annen ineffektiv bruk. 
Dette er cirkatall, men det gir oss en indikasjon på hva vi må jobbe for å oppnå.
Dette kan vi alle bidra til! Så en oppfordring fra meg til alle dere: finn tiltak for hvordan vi kan få enda mer drift på maskinene våre, gjerne med utgangspunkt i egen hverdag. Ta disse opp med nærmeste leder, og diskuter hvordan dere kan iverksette. Ingen tiltak er for små: Vi har sett hvor stor effekt det kan ha totalt for konsernet dersom hver og en av oss henter inn bare 500 kroner ekstra hver dag.
Sammen er vi gode, og sammen finner vi også mulighetene til å bli enda bedre!
 
Jeg vet at flere av dere ønsker mer informasjon om både planer og stort og smått av det som skjer i konsernet. Vi har hittil ikke helt truffet planken for hvordan vi kan få dette til for alle, selv om det fungerer helt utmerket i mange av selskapene .
Fremover kommer vi til å justere noe på informasjonsflyten der vi har tilbakemelding om at det er behov for å endre denne. Intensjonen er at vi skal få til en god dialog og informasjonsflyt fra ledelse og til de enkelte ansatte, og fra hver  ansatt til ledelsen. Slik får vi oversikt og tilhørighet, mulighet til å lære av hverandre og til å utvikle oss. Vi er ett team, og da er det viktig at vi snakker godt sammen.
 
Til sist vil jeg gi en honnør til gjengen på BMU: Vi har virkelig flinke mekanikere i konsernet vårt! Og dere står på hver eneste dag for å reparere og tilrettelegge for driftsselskapene våre, og dere stiller opp når og hvor det er nødvendig. 
Dere er helt avgjørende for at vi skal kunne få maskinene våre i nødvendig drift. Tusen takk for det arbeidet dere gjør!
I ledergruppa er vi opptatt av å finne måter vi kan tilrettelegge enda bedre for mekanikerne våre, og unngå tidstyver som verkstedet blir påført av oss andre.
 
Til alle: Jeg ser frem til neste gang vi treffes! Det er mye positivitet og høy aktivitet i hele gjengen for tida – og det gleder meg stort!
Inntil da, ta vare på dere selv og deres kollegaer 🙂 
 
 
Hilsen Lise

Nye jobber

Vi har godt å gjøre framover og vi får tilbud på både store og små prosjekter. Vi har mye å regne på for tiden og venter på avklaring på flere.

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS har fått:

  • For Veidekke- Etablering av busslomme overfor gamle Sigurd Pedersen

En av våre dyktige lærlinger

Tobias Hansen i BM Entreprenør 

Tobias startet som lærling i anleggsmaskinførerfaget for et år siden og er i dag å finne på prosjeket Kjempenhøy.

De som jobber med Tobias beskriver han som en flott lærling som er meget dyktig i den jobben han gjør. De føler seg alltid trygg når han sitter bak spakene. 

Han beskrives som en positiv person som er veldig lærevillig, som tar initiativ til egen læring og som har en fantastisk ståpå-vilje. Han ser også oppgaver som må gjøres, som feks holder anleggsområdet ryddig. Han bidrar virkelig til ett positivt arbeidsmiljøet på anlegget. 

Så fortsett med det! Du er ett forbilde for oss alle 🙂 

Nyansettelser i Bulldozer Maskinlag

Vi har gleden av å informere om at vi har gjort følgende ansettelser:

Hedda Holand som har startet i administrasjon i AS BM som Regnskapsmedarbeider.

Heidi Johansen som skal begynne i AS BM som Regnskaps- og Kontormedarbeider.

Søker nye muligheter

Kristoffer Ellingsen og Michal Kowalski i BM Entreprenør, og Kathrine Aronsen i BM søker seg til nye muligheter utenfor konsernet. 

Velkommen til oss!

Alexandra Johansen

Ny lærling i BM Utleie AS

Alexandra er 17 år og kommer fra Kvitnes, Hadsel. Hun startet i BM Utleie i august som lærling for å bli anleggsmekaniker. 

Bjørn-Anders Solsem

Ny lærling i Hanssen Maskin og Transport AS

Bjørn-Anders er 17 år og kommer fra Bø. Han startet i HMT i august som lærling for å bli anleggsmaskinfører. 

Hedda Holand

Ny Regnskapsmedarbeider i Bulldozer Maskinlag

Hedda startet denne uken på BM. Hun er 25 år og kommer opprinnelig fra Svolvær. Hun studerte og jobbet i Trondheim før hun kom flyttende nordover, og kom til oss. 

Personalmøte

29.september kl. 12.00-14.00

Da er høsten kommet og tiden er kommet for at vi samles til ett felles personalmøte. 

Personalmøtet holdes på kulturfabrikken på Lanerna.

Vel møtt!

Da har han endelig fått ett navn

Han skal hete «Bulle»

Og den heldige vinneren av konkuransen ble 
Marius Abrahamsen, som kan hente sin premie hos Sport 1 på Sortland.

Gratulere 🙂

HMA- WonderInn Borkenes

Her har vi koplet til kommunalt vann og forgreinet ut til 4 hytter og sauna. Lagt avløp fra 4 hytter og til septiktank med avløp til sjø.
Gravd strøm ca 250 inn til felte og 150 m inne i feltet. Boret og sprengt va grøfter og litt sprenging i tomtene. Bygd ny avkjøring fra fylkesvei, parkeringsplass og veier inne i feltet.
I tillegg har vi hatt inne GP Invest som UE og bygd søyler til alle 5 byggene.