Jippi!

13.des ble BM Entreprenør AS ISO-Sertifisert innenfor 9001 (kvalitet) og 14001 (Ytre miljø) 🍾🥂 🥇

De siste 6 måneder har BM Entreprenør AS jobbet beinhardt med å utarbeide og implementere ett kvalitets- og miljøtyringssystem basert på prosesstankegang. Dette er ett system som vil gi oss bedre styring på hva som skal til for at både kunden og vi blir fornøyde med sluttproduktet. 

De siste to dagene har revisor gjennomgått prosessene sammen med både ledelsen og ansatte for å se om det holdt mål til en sertifisering. Her har Transporten, Småjobbsentralen og Kjempenhøy blitt revidert. I dag var revisor ute på prosjektet Kjempenhøy og snakket med Asle, Tomasz, Daniel og Teodor, som ga revisor god innsikt i hvordan prosessen så ut i praksis og hvilke resultater/ verdi dette hadde gitt. 

Fortjenesten til ISO-Sertifiseringen går til alle ansatte i BM Entreprenør AS, da alle i en eller annen grad har bidratt positivt inn i prosessen gjennom møter («prosess»møter, fagmøter, personalmøter osv), samtaler osv har både gitt innspill til tiltak og gjennom det bidratt i prosessarbeidet. 

Så stor klapp på skuldra alle sammen! I 2024 skal vi jobbe med å bli enda bedre 🤩