Hadsel Maskin og Rørinspeksjon

Om oss

En maskinentreprenør fra Stokmarknes i Hadsel Kommune

Hva kan vi tilby?

Hadsel Maskin har mange bein å stå på og tilbyr en rekke anleggstjenester slike som:
  • Grunnarbeid for boliger og næringsbygg. 
  • Vei, vann og avløp samt bygging av infrastruktur. 
  • Boring og sprengning kombinert med store masseflytting. 
  • Masseuttak med CE-merkede masser. 
  • Parkanlegg, lekeplasser, kantstein, beplantning, plen, murer, gjerder og levegger. 
  • Vintervedlikehold. 
  • Våre kranbiler har 86. tonns krane som er utstyrt med jibb, vinsj, hydraulisk båtstøtter og tilhenger.

Historie

Høsten 1986 startet Espen Jenssen et foretak med anleggsvirksomhet og drev  dette frem til våren 1992 og stiftet aksjeselskapet Hadsel Maskin AS. I 2003 ble virksomheten utvidet med 2 kranbiler og i 2005 ble bedriften utvidet med Brattåsen masseuttak. 

I 2012 ble Hadsel Maskin et datterselskap i AS Bulldozer Maskinlag. 

Vi er i dag 25 ansatte

Hvem er vi?

Hadsel Maskin AS er et selskap som baserer sin virksomhet på pukk, grus og asfalt mot bygg- og anleggsmarkedet, resirkulering, gjenvinning, bearbeiding og deponering av asfalt.

Hadsel Maskin AS har lang erfaring som entreprenør til bygg- og anleggsbransjen. Vi ønsker å bidra til optimal bruk av steinmaterialer. Hadsel Maskin AS bygger sin virksomhet på geologiske ressurser som ikke er fornybare. Vår utnyttelse og forvaltning av disse ressursene stiller oss overfor særlige utfordringer og ansvar. Vi arbeider kontinuerlig med sikring av ressurser og rett forvaltning av disse på lang sikt. Sand og grus er sterkt begrensede ressurser, ofte med stor miljøverdi. Vår oppgave er å finne frem til de riktige forekomstene og sikre et langsiktig ressursgrunnlag.