Salg av masser

Ønsker du å beregne hvor mye masser du trenger, bruk vår masseberegnings-kalkulator.

Pukk produseres fra fast fjell gjennom sprenging, knusing og sikting.
Grus og singel produseres av pukk som omknuses og siktes til flere fraksjoner.

Hadsel Maskin leverer masser med høy kvalitet slik som fyllmasser, pukk, grus og sand til de fleste formål samfunnet har behov for,
som byggegrunn til hus, veibygging, gårdsplasser, kabelsand og singel til drenering.

Vi tilbyr også salg av mindre mengder masser (0-1m³) til fastpris.

Liten tilhenger                   (0,3-0,6m³)        Kr 400,- inkl. mva.
Stor tilhenger(boggi)      (0,7-1,0 m³)       Kr 500,- inkl. mva.

Strøsand: 2-6 mm
Subbus: 0-8 mm
Grus: 0-16 og 0-32 mm
Asfaltgrus: 0-16 mm
Singel: 8-16 mm
Kult: 0-12, 63-120, og 0-250 mm
Sollet jord

Produkt-info

Våre produkter er CE-merket og deklarert i henhold til gjeldende produksjonsstandard og myndighetskrav fra Direktoratet for Byggekvalitet (DIBK).

Massene selges over vekt og leveres til kunden etter avtale.

Asfaltgrus

Vi har godkjent mottak for asfaltdeponi (asfalt som graves opp) som vi gjenvinner til et flott produkt. Asfalt kan gjenvinnes 100% og med bruk av vår mobile slagknuser kombinert med sorteringsverk som produserer riktig kurve med finstoff som er spesielt viktig ved 100% kald gjenbruk.

Anbefalt bruksområde:

  • Til topp dekke på vei og gårdsplasser.
  • Til veier som med stor stigning.
  •  På områder/vei med stor vannføring.
  •  Har høy binde evne og støver ikke.

Masseflytting

Hadsel Maskin vet hvordan oppgaven skal ordnes. Hvert år flytter vi store mengder masser inn og ut fra forskjellige oppdrag.
Vi har egne deponianlegg for Jord, Betong, Fyllmasser, Røtter og Asfalt.

Masseflytting

Hadsel Maskin vet hvordan oppgaven skal ordnes. Hvert år flytter vi store mengder masser inn og ut fra forskjellige oppdrag.
Vi har egne deponianlegg for Jord, Betong, Fyllmasser, Røtter og Asfalt.

Jord

Vi produserer egne jordblandinger, og hos oss kan du hente selv med tilhenger, eller vi kan bringe det til deg etter avtale.

Jord som egner seg til grøntanlegg:

Sandholdig jord med liten vannlagringsevne og stor vannledningsevne enkelkornet, er egnet til tråkkutsatte grasflater som vannes og gjødsles. (Jordfarge brun.)

Jord med høyt moldinnhold som siktes, blanding av naturlig jord og steinmel.