Hadsel Maskin AS og Rørvakten

Sentral Godkjenning

Hadsel Maskin AS, org.nr: 964564027, er et sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010. 

Godkjenningen er gitt i medhold av plan- og bygningsloven og forskrift om byggesak av Direktoratet for byggekvalitet: www.dibk.no 

Godkjenningen er gyldig til 28.01.2025

Virksomheten er godkjent innenfor følgende godkjenningsområder:

  • Utførelse av Landskapsutforming i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2

Ansvarsforsikring
Godkjent opplæringsbedrift
Yrkesskadeforsikring

Kontakt oss

Send oss en melding for bestilling eller for å motta tilbud

5 + 8 =