Vann og avløp

Vi utfører vann- og avløpsarbeider på oppdrag fra offentlige myndigheter, bedrifter og private aktører. Våre fagarbeidere innehar nødvendig kompetanse for å rehabilitere, utbedre og kontrollere vann- og avløpsledninger.

  • Lekkasjesøking på vannledninger
  • Utbedring av skader på vann- og avløpsledninger
  • Høytrykksspyling av vann- og avløpsledninger
  • Rørinspeksjon med kamera av avløpsledninger med film og rapport
  • Slamsuging av alle typer kummer, tanker og sluker
  • Vi tilrettelegger og tilbyr rensing, kontroll og fjerning av oljetanker.
    Oppgravde og klargjorte oljetanker leveres som spesialavfall til godkjent deponi/avfallsselskap.
  • Avfall deponeres på godkjent avfallsmottak
  • Vi lager deklarasjon og utfører arbeidet i henhold til gjeldende regelverk

Ta kontakt for tilbud eller bestilling: 48 03 48 58 / e-post: post@hadselmaskin.no